Page content

Teamcoaching

Teamcoaching

Om het gezamenlijke (bedrijfs)doel te behalen is het zaak het beste uit je mensen te halen. Niet alleen in individueel opzicht, maar vooral in de context van een team. Hoe doe je dat?

Veel coaches die tot voor kort vooral aan 1-op-1 coaching deden, breiden hun diensten uit met het aanbieden van teamcoaching. Dat is niet verwonderlijk, want steeds meer ontstaat er behoefte aan goed presterende teams. Teams die snel geformeerd worden en waarvan verwacht wordt dat ze snel en adequaat reageren op een markt die even zo snel verandert.

Training & Tools

In dit ‘nieuwe’ vakgebied zoekt elke coach naar houvast. Die kan gevonden worden in een goede training, zoals deze bijvoorbeeld wordt aangeboden door SchoolvoorCoaching. Daarnaast zul je je ook moeten oriënteren op nieuw gereedschap dat je kunt inzetten voor teamcoaching. Gereedschap dat eenvoudig is te hanteren en dat vooral bedoeld is om het proces te ondersteunen.

Team

Een team is een groep personen die een gezamenlijk doel nastreeft. Daarvoor is naast individueel talent ook samenwerking noodzakelijk. Het teambelang moet overeenkomen met de motivatie van de individuele teamleden, maar dat is niet voldoende. Teamleden moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voelen voor het resultaat. En er dient overeenstemming te zijn over de manier waarop het succes moet worden behaald. Dit om te voorkomen dat ieder teamlid op zijn eigen manier aan de slag gaat.

Binding

Een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak is datgene wat een team eigenlijk bindt. Hier is een cruciale rol weggelegd voor de teamcoach. Om inhoud én draagvlak te creëren over dat gemeenschappelijk doel en die gedeelde visie kan Primoforum helpen. Juist doordat iedereen met Primoforum tegelijk en gelijkwaardig zijn mening, visie of idee kan uitdragen, kun je met instemming van het hele team al snel de volgende stap zetten in het proces. Daarmee win je niet alleen tijd. Ook de team inspanning zelf is een belangrijk winstpunt: je hebt het hen niet voorgekauwd, ze hebben zelf de basis gelegd. En daarmee zijn ze als team eigenaar van de visie, het doel en de aanpak.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Teamcoaching

Leave a Reply


*