Page content

Primoforum versus Mentimeter

Primoforum versus Mentimeter

Hulpmiddelen om groepsgesprekken te ondersteunen zijn niet breed gezaaid. Voor de grotere events zijn Buzzmaster en Sendsteps redelijk bekend. Waar het veel meer om de inhoud gaat worden twee instrumenten veel gebruikt: het Zweedse Mentimeter en het uit Nederland afkomstige Primoforum. Wat zijn de verschillen precies tussen die laatste twee?

Oorsprong

Beide instrumenten zijn ontwikkeld vanuit een verschillende basisgedachte. Bij Mentimeter ging het aanvankelijk om het peilen van de mening van de deelnemers. Het begon redelijk eenvoudig met bekende schaalverdelingen zoals eens-oneens en tevreden-ontevreden. Later werden daar meer stemmethoden aan toegevoegd. Bij Primoforum stond het verzamelen van kwalitatieve informatie voorop door het stellen van open vragen. Wat vind je van…? Hoe denk je over…? Welke mogelijkheden zie je…? En om die kwalitatieve informatie te duiden werd de mogelijkheid ingebouwd om over de gegeven antwoorden te stemmen. Nu, na een aantal jaren, zijn de twee instrumenten redelijk naar elkaar toegegroeid. Toch zijn er nog belangrijke verschillen.

Regie en ritme

Belangrijk uitgangspunt bij Primoforum is dat de gespreksleider de regie houdt over het gesprek. Het instrument moet volgend zijn. Op welk moment de deelnemers starten met het beantwoorden van een vraag wordt bepaald door de gespreksleider. Dat geldt ook voor het tonen van de antwoorden; direct of pas als iedereen zijn antwoord heeft gegeven. Om de deelnemers enigszins te sturen kan een timer getoond worden, zodat er geen ellenlange discussies ontstaan. Mentimeter is veel directer. Zodra een vraag verschijnt kan meteen input gegeven worden.

Door de bomen het bos nog kunnen zien

Als er veel deelnemers zijn, kun je verwachten dat op een vraag heel veel antwoorden binnenkomen. Hoe kun je daarin overzicht houden. Primoforum voorziet daarin op twee manieren. Je kunt alle antwoorden direct sorteren op de afzender. Omdat Primoforum bij voorkeur werkt met kleine teams, kun je zo snel zien in hoeverre de verschillende teams het met elkaar eens zijn. Een andere manier is om de antwoorden onder te brengen in verschillende categorieën. Die kunnen ter plekke aangemaakt worden en de antwoorden schuif je er direct in. Helaas ontbreekt deze mogelijkheid bij Mentimeter.

Nog even een vraag toevoegen

Hoe goed je voorbereiding ook is, je weet nooit hoe een bijeenkomst zich ontwikkeld. Als halverwege blijkt dat een bepaald thema toch nog verder uitgediept moet worden, dan wil je misschien nog een aantal vragen toevoegen. Zowel bij Mentimeter als bij Primoforum is dat geen probleem. Bij Primoforum gaat zo’n interventie wel iets eleganter en dat komt door de slimme technische opzet van het systeem. Het centrale scherm voor de deelnemers is namelijk losgekoppeld van het scherm voor de gespreksleider. De gespreksleider kan op zijn scherm vragen toevoegen, wijzigen en verwijderen, terwijl de deelnemers daar niets van merken.

Kant-en-klare content

Beide instrumenten hebben een aantal voorbeeldvragen ingebouwd waar je direct mee aan de slag kan. Bij Mentimeter zijn dat ‘templates’ die steeds één vraag bevatten en die je op elk moment in je sessie kunt inbouwen. In Primoforum kun je de vragenbibliotheek raadplegen, Hierin staan complete vragenseries gesorteerd op thema. Je kunt de vragen selecteren en toevoegen aan een bestaande sessie of hier een nieuwe sessie van maken.

De verschillen in één overzicht

Download dit overzicht om direct te zien wat de verschillen zijn tussen Primoforum en Mentimeter. Zo kun je de juiste afweging maken welk instrument voor jou het meest geschikt is.

 

Comment Section

0 reacties op “Primoforum versus Mentimeter

Plaats een reactie


*