Page content

Leren kan leuker en beter

Leren kan leuker en beter

Bent u docent? Dan herkent u ongetwijfeld het volgende probleem. Van de 25 leerlingen in uw klas, zijn er slechts een paar die kritische vragen stellen en antwoorden geven op uw vragen. Wat doet de rest? Luisteren ze aandachtig en maken ze notities? Of zijn ze met hun gedachten ergens anders (lees: zijn druk aan het appen)? Je kunt hierover je schouders ophalen of er juist iets aan doen.

Als je alle leerlingen letterlijk bij de les kunt houden, dan heeft dit tot effect dat de lesstof bij iedereen veel beter binnenkomt. Dat kun je gerust een belangrijke doelstelling noemen van goed onderwijs. Een tweede doelstelling is dat de stof ook onthouden wordt, reproduceerbaar is. Dat moet vaak blijken uit proefwerken en examens. Om die twee doelen (leren en onthouden) te bereiken zou Primoforum kunnen helpen. Tijd voor een experiment.

Hogeschool van Amsterdam

Mijn vrouw is docent op de Hogeschool van Amsterdam. Op de faculteit Media Informatie en Communicatie geeft ze werkcolleges ‘Eindredactie’. Ik vroeg haar of het een idee is om Primoforum een keer te gebruiken tijdens een van haar lessen. Ze was meteen enthousiast en had al een idee voor welk college het toepasbaar was. Binnenkort wilde ze haar studenten twee verschillende tijdschriften laten analyseren: wie is de lezer, wat zijn de hoofdthema’s, wat is de tone of voice, etcetera.

Opzet van het college in Primoforum

De vragen die mijn vrouw eigenlijk klassikaal wilde stellen en waar haar studenten vrijblijvend op konden reageren, zouden we nu in Primoforum zetten. De opzet was om de studenten in groepjes van drie te verdelen. Elk groepje krijgt straks gelijktijdig dezelfde vraag voorgelegd. Daar mogen ze als trio eerst over discussiëren om daarna de antwoorden op hun tablet in te voeren en te verzenden. We kozen ervoor om de antwoorden niet meteen op het digibord te vertonen om beïnvloeding te voorkomen. Pas als iedereen klaar was met verzenden zouden we de antwoorden laten zien. En waar dat nuttig en nodig was hebben we foto’s aan de vragen toegevoegd.

Het experiment zelf

Van te voren waren de studenten al geïnformeerd over de nieuwe lesvorm. Bijna alle studenten waren aanwezig: 24 om precies te zijn. Zo konden we mooi acht groepjes van drie vormen. Voor de zekerheid hadden we eigen tablets meegenomen die we al met de wifi hadden verbonden. De studenten werd gevraagd om hun eigen laptops en telefoons in de tas te laten. Zonder enige uitleg waren de studenten al ingelogd in Primoforum en konden we de eerste vraag starten. Wat direct opviel was dat de studenten meteen met elkaar in gesprek gingen en de eerste antwoorden druppelden al snel binnen. Foto: studenten HvA werken met PrimoforumDe binnengekomen antwoorden werden een voor een voorgelezen zodat iedereen een goed beeld kreeg van de totale oogst. De verschillen vormden een goede aanleiding voor discussie en toelichting. Door dezelfde vragen te stellen over het ene tijdschrift en het andere, respectievelijk Zin en Nieuwe Revu, ontstond een scherp beeld van de verschillen in stijl, thema en doelgroep. Vooral de vraag naar een beschrijving van de ‘ijkpersoon’ van beide bladen leverde hilarische profielschetsen op. Alle vragen die we voorbereid hadden kwamen aan bod en er was voldoende ruimte voor discussie.

Resultaat van het experiment

Het eerste wat mijn vrouw opviel was dat werkelijk iedereen actief meedeed; de kleine groepjes zorgden er blijkbaar voor dat iedereen zich geroepen voelde om mee te doen. De studenten zelf hadden zichtbaar plezier in deze manier van werken. Illustrerend hiervoor was de opmerking: “Hè, zijn de twee uur nu al voorbij?”. Een algemene evaluatie drie maanden later leverde nog een bijzonder inzicht op: een aantal studenten vermeldden ongevraagd dat ze de les met Primoforum niet alleen heel leuk vonden, maar dat ze ook verbaasd waren dat ze de stof van toen, nu nog tot in detail konden herinneren.

Download het referentieblad hoe Primoforum voor training en onderwijs gebruikt kan worden.

Door: Ernst Abbing | Gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Leren kan leuker en beter

Leave a Reply


*