Page content

Hoe verkoop ik Primoforum aan mijn opdrachtgever?

Hoe verkoop ik Primoforum aan mijn opdrachtgever?

Als je wordt benaderd om een groepssessie te begeleiden en je overweegt om Primoforum in te zetten, hoe verkoop je dat aan je opdrachtgever? En zit dit gereedschap bij de prijs inbegrepen, of komt dit bovenop je honorarium? Er zijn verschillende varianten mogelijk. In dit artikel vind je een aantal mogelijkheden uit de praktijk.

Iemand die eenmaal met Primoforum heeft gewerkt – als gespreksleider of als deelnemer – weet welke waarde dit toevoegt aan een groepssessie. Maar om iemand zonder deze ervaring uit te leggen wat Primoforum precies is en doet, blijkt vaak lastiger dan het lijkt. Vooral als de vergelijking wordt gemaakt met andere tools, die met een heel ander oogmerk zijn ontworpen; een hamer is toch iets anders dan een beitel. Hoe zet je Primoforum neer? Wat levert het op? En wat kost het?

Wanneer zet je Primoforum in?

Het idee om Primoforum te ontwikkelen is uit de praktijk ontstaan. Als trainer en moderator merkte ik vaak dat slechts een handvol deelnemers het woord voerde, vragen stelde en antwoord gaf. Ik moest de ‘stillen’ er soms met de haren bijslepen. Ook het wachten op elkaars beurt kostte enorm veel tijd, dat moest efficiënter kunnen. De gele post-its boden soms uitkomst, maar die waren op afstand niet te lezen of zelfs van dichtbij niet te ontcijferen. Maar bovenal hecht ik aan het belang van een goed gesprek. In ons huidige kennistijdperk is een goede dialoog over ideeën, kennis en meningen, een voorwaarde voor ontwikkeling, innovatie en groei. Om grote en kleine problemen op te lossen. Primoforum helpt om die dialoog efficiënt, gestructureerd en gelijkwaardig te laten verlopen.

De meerwaarde van Primoforum

Zodra ik een klus krijg om een training te verzorgen of een werkconferentie te begeleiden en ik zie een rol weggelegd voor Primoforum, dan is het zaak om de opdrachtgever ook mee te krijgen. Verschillende argumenten kunnen daarbij helpen, zoals tijdwinst, het innovatieve karakter, de mogelijkheid om direct te stemmen over de binnengekomen ideeën en de directe beschikking over de resultaten. Of dat de deelnemers Primoforum altijd erg leuk en prettig vinden en er vol overgave mee aan de slag gaan.

Maar doorslaggevend is meestal dat iedereen actief aan bod komt en dat daarmee bijna automatisch draagvlak wordt bereikt over de uitkomsten van de sessie. Die acceptatie door betrokkenen is onontbeerlijk. Immers, E = K x A. Ofwel, de Effectiviteit van een actie wordt bepaald door de Kwaliteit en de mate van Acceptatie. En die acceptatie is vaak lastig te managen. Maar met Primoforum is dat juist vrij eenvoudig.

Wat breng je voor Primoforum in rekening?

Er worden inmiddels verschillende varianten gebruikt om de investering in Primoforum door te berekenen aan de klant. Die investering is overigens niet alleen het abonnementsgeld, maar ook de expertise die jij hebt om Primoforum op de juiste manier in te zetten. De drie meest voorkomende varianten zijn:

1. Primoforum als instrument apart op de factuur zetten

Afhankelijk van de duur en omvang van de sessie wordt een bedrag in rekening gebracht tussen de € 150,- en € 300,-. Dit is exclusief de eventuele huur van hardware, zoals beamer en tablets.

2. Verdisconteren in je uurtarief of honorarium

Facilitators die meerdere instrumenten uit hun toolbox inzetten, werken meestal met een uurtarief of honorarium waar het gebruik van deze instrumenten al in verwerkt is. De tijdsbesparing bij de uitwerking levert met een of twee sessies al meer op dan de kosten van Primoforum. Oók als je dat niet doorberekent.

3. Opdrachtgever schaft zelf Primoforum aan

Bij de laatste variant wordt er niets extra in rekening gebracht. In plaats daarvan schaft de opdrachtgever zelf een of meerdere Primoforum abonnementen aan. Bijvoorbeeld omdat Primoforum onderdeel uitmaakt van een vervolgtraject waarbij Primoforum als instrument wordt ingezet binnen de organisatie om de uitkomsten en acties uit de werkconferentie op te volgen en te borgen.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Hoe verkoop ik Primoforum aan mijn opdrachtgever?

Leave a Reply


*