Page content

Het tegenovergestelde van Powerpoint

Het tegenovergestelde van Powerpoint

Het meest gebruikte programma voor een spreker is Powerpoint. Met leuk vormgegeven dia’s begeleid de spreker zijn verhaal. Handig voor hemzelf en handig voor de toehoorders. De nadruk ligt hierbij op zenden: eenrichtingsverkeer van spreker naar publiek. Maar steeds vaker is er bij beenkomsten behoefte aan interactie. Niet zenden maar ontvangen.

Luistertool

Dan volstaat een sprekerstool als Powerpoint niet meer en is er juist behoefte aan het tegenovergestelde: een luistertool. Primoforum is zo’n luistertool. Er bestaan al veel langer methoden en technieken om interactie te stimuleren bij deelnemers. Denk maar aan de zogenaamde ‘brown paper sessies’, Metaplan borden en Mindmaps. Nieuwe technologie heeft er toe bijgedragen dat interactie sneller, leuker en slimmer kan. Primoforum is een webapplicatie waarmee je overal waar internet aanwezig is aan de slag kunt. Een eenvoudige intuïtieve interface maakt dat iedereen ermee overweg kan. Je kunt met Primoforum open vragen stellen, meerkeuzevragen voorleggen, of stemrondes inlassen.

Oplossing

Belangrijke vraag is natuurlijk: welk probleem los je hiermee op? Want tijdens reguliere vergaderingen en groepsbijeenkomsten is er toch volop sprake van interactie? Omdat Primoforum nu al een aantal jaren wordt ingezet tijdens diverse werkvormen, kunnen we op basis van deze ervaring stellen dat Primoforum zes veel voorkomende problemen oplost:

1. Last van Alfamannetjes

Slechts een paar mensen bepalen in belangrijke mate de sfeer van de bijeenkomst. Dat kan positief zijn, maar helaas is het meestal in negatieve zin. Door deze extraverte types voelen de anderen zich minder geroepen om ook iets te zeggen. Met Primoforum krijgen de alfamannetjes geen podium, omdat iedereen tegelijk zijn mening of idee kan verkondigen.

2. Niet zo’n zin om eerlijk te zeggen wat je ervan vindt

Vaak ontbreekt het bij vergaderingen en bijeenkomsten aan veiligheid. Als je een tegengestelde mening hebt en je bent ook nog lager in rang, dan heb je behoorlijk wat moed nodig om voor je eigen mening uit te komen. Rangen en standen worden met Primoforum in belangrijke mate uitgewist. Je kunt zelfs kiezen voor anonieme deelname als de situatie daarom vraagt.

3. Is iedereen wel bij de les?

Hoe vaak gebeurt het dat mensen in een vergadering via hun hun mobieltje even hun mail checken of een lollig appje versturen? Veel te vaak! Nadeel is dat deze mensen afgeleid zijn van het onderwerp en hun betrokkenheid verliezen. Zodra je Primoforum inzet, is het een stuk lastiger om je aan het proces te onttrekken. Dat zorgt ervoor dat iedereen echt meedoet met 100% focus.

4. Het beste idee sneeuwt onder

De een is sneller met het geven van zijn mening dan de ander. Of die snelle mening (of dat idee) dan ook beter is, is maar de vraag. Het is belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om zijn mening te vormen. Wie weet welk briljant idee er wordt ingebracht door iemand van wie je het helemaal niet verwacht. Met Primoforum komen de stille Willies net zo goed aan bod als alle anderen.

5. Iedereen praat door elkaar heen

Soms is het onderwerp zo belangrijk dat iedereen er tegelijk iets over wil roepen. Erg lastig om iedereen dan netjes op zijn beurt te laten wachten. Met Primoforum is dat niet nodig, want iedereen kan tegelijk reageren.

 

6. Verslag wordt uitgesteld of zelfs afgesteld

De bijeenkomst is afgelopen. Nu het verslag nog. In het beste geval wordt dat doorgeschoven naar de volgende dag, maar vaak gaat er meer dan een week overheen. Dan laat niet alleen je geheugen je in de steek; het is ook een stuk lastiger om de geeltjes en flip-overvellen te ontcijferen. Hoe heerlijk is het dan om direct na afloop alles keurig gesorteerd in een excel-bestand te hebben?

Comment Section

0 reacties op “Het tegenovergestelde van Powerpoint

Plaats een reactie


*