Page content

Gevoelige onderwerpen bespreek je niet in de groep

Gevoelige onderwerpen bespreek je niet in de groep

Marret Kramer van Innova Consultancy is een van de early adaptors van Primoforum. Ze beschrijft hier twee projecten die ze onlangs heeft uitgevoerd. Het eerste project was voor een maatschappelijke organisatie, het tweede betreft een groep van scholen. In beide gevallen gaat het over de veranderingen die je kunnen overkomen zodra je in een andere levensfase terechtkomt. Gevoelige onderwerpen die je met haar aanpak juist wel organisatiebreed bespreekbaar kan maken.

Vitaal aan de slag blijven

We wilden stimuleren dat er in een maatschappelijke organisatie vrijuit kon worden uitgewisseld over wat er nodig was om in de leeftijd van 45-67 jaar vitaal aan de slag te blijven. Dat deden we met een groep van krap 50 deelnemers uit alle geledingen: van baliemedewerkers tot de bestuurder en allerlei functies daartussenin. Primoforum bleek een geweldig medium om in 10 gemengde groepjes van 4 à 5 deelnemers die vrije uitwisseling te faciliteren. Na de afgesproken tijd voor groepsgesprek toonden we op het scherm alle input waar nogal verrassende ideeën op verschenen – zonder dat te zien was van welke tafel het kwam waardoor elke suggestie op haar eigen merites beoordeeld werd. Het werd de opmaat voor een vruchtbare dialoog tussen directie, P&O en medewerkers.

Stagnatie of doorgroeien?

Volgende situatie: een grote groep docenten van 40+ die op initiatief van het bestuur van een scholenkoepel ervaringen uitwisselen over de impact van levensfaseveranderingen op je werk en de organisatie. Veel docenten ervaren stagnatie na lang in het vak gewerkt te hebben en zien weinig inhoudelijke verandermogelijkheden of doorgroeikansen. Wat vraagt dit gegeven van je eigen keuzes en hoe kan de organisatie er proactief op inspelen?

We starten met een opwarmer om te wennen aan het werken met Primoforum: drie stellingen op basis van dilemma’s die op dit gebied leven in de organisatie waar ieder individueel en anoniem ja/nee op stemt. Later tijdens de workshop volgen er open vragen op het scherm, waar aan statafels met steeds vijf deelnemers eromheen levendig over gediscussieerd wordt. Aan het eind van het afgesproken tijdsblok geven zij gezamenlijk én individueel respons via de tablets of smartphones. Als alle groepjes klaar zijn, laten we de oogst op het scherm zien en is men verrast over de diversiteit en creativiteit van de ideeën. De opdrachtgever ziet verrassend veel nieuwe aanknopingspunten voor beleid. En wat is mooier dan wanneer die bottom-up worden aangedragen.

Van problemen naar mogelijkheden

In beide gevallen hebben de deelnemers elkaar geïnspireerd met mogelijkheden waar men hiervoor niet aan dacht. De onderwerpen zijn met hulp van Primoforum op een laagdrempelige en levendige manier genormaliseerd terwijl ze daarvoor in de sfeer van problemen zaten. Alleen al die verschuiving wordt door alle betrokkenen als winst ervaren!

logo Innova

Door: Marret Kramer | Innova Consultancy

Comment Section

0 thoughts on “Gevoelige onderwerpen bespreek je niet in de groep

Leave a Reply


*