Page content

Het beste idee sneeuwt onder? Tijd voor ‘Brainwriting’

Het beste idee sneeuwt onder? Tijd voor ‘Brainwriting’

In de Volkskrant van 14 januari 2017 is Bernard Nijstad aan het woord. Hij is hoogleraar in Groningen en gespecialiseerd in creativiteit en besluitvaardigheid in organisaties. Hij ziet met lede ogen aan hoe consultants, managers en coaches aan organisaties sleutelen met onwetenschappelijke methoden.

Zelf deed Nijstad onder meer onderzoek naar technieken om beter te brainstormen. In zijn lab verzamelde hij teams die het op de traditionele manier deden – door tien minuten lang rond een tafel ideeën te roepen. Maar er waren ook teams die zwijgend hun ideeën op papier schreven, en die papiertjes willekeurig aan elkaar doorgaven om de ander te inspireren: brainwriting!

Twee keer zoveel en twee keer zo goed

Nijstad turfde niet alleen het aantal ideeën dat teams verzamelden, maar liet die ook keuren door onafhankelijke jury’s. Wat blijkt, uit zowel Amerikaanse studies als Nijstads experimenten? Vergeleken met de traditionele brainstorm levert de methode met de papiertjes tot wel twee keer zoveel ideeën op, en ook twee keer zoveel goede ideeën. Hoe dit kan? Omdat je tijdens het schrijven onafgebroken ideeën kunt ventileren, zonder dat je op je beurt hoeft te wachten om iets te zeggen. Ook belangrijk: de truc met de papiertjes is – zolang je elkaars handschrift niet kent – anoniem. Een idee van een stagiaire wordt daardoor eerder gelijk behandeld als een idee van de baas.

Hoe kunnen alle ideeën worden gehoord?

Het is een grote bron van frustratie bij een idee-generatie-sessie: een of twee mensen die het gesprek domineren en daarmee de anderen de mond snoeren. Hoe erg kan het zijn? Volgens Leigh Thompson, professor Geschillenbeslechting en Organisaties (Northwestern University), geeft onderzoek aan dat in een typische zespersoons vergadering, twee mensen meer dan 60 procent aan het woord zijn. Verhoog de grootte van de groep, en het probleem wordt alleen maar erger. Wat moeten we doen? Heel simpel: pennen en kaarten uitdelen en laat iedereen schrijven. Ofwel, brainwriting.

Brainwriting gebeurt nog veel te weinig

Brainwriting levert organisaties dus veel betere ideeën op dan het traditionele ideeën spuien. Nijstad toonde dat met chirurgische precisie aan. De brainstormtechniek heeft al de sprong gemaakt van laboratorium naar praktijk; er is zelfs speciale software voor op de markt. Maar Nijstad is de eerste om toe te geven dat organisaties maar mondjesmaat de traditionele brainstorm vervangen door brainwriting.

Bron: Volkskrant 14-01-2017, artikel: ‘Even schieten op de ideeën van managers’ door Tonie Mudde.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Het beste idee sneeuwt onder? Tijd voor ‘Brainwriting’

Leave a Reply


*