Page content

5 valkuilen van een groepssessie

5 valkuilen van een groepssessie

Een goede training of werkconferentie vraagt om een goede voorbereiding. Het zou zonde zijn als je dan verrast wordt door een aantal valkuilen.  Met mijn eigen ervaring met groepssessie en na gesprekken met professionals uit onze expert group, heb ik vijf valkuilen benoemd die een sessie kunnen verstoren. Als je deze valkuilen (her)kent, kun je ze eenvoudig voorkomen. Ik de vijf meest voorkomende valkuilen voor je op een rijtje gezet.

 Valkuilen

  1. de kat uit de boom kijken
  2. spelregels zijn onduidelijk
  3. rangen en standen
  4. zenden zenden zenden
  5. waan van de dag

1. de kat uit de boom kijken

foto van kat in de boomJe komt als deelnemer binnen voor een bijeenkomst en je kent er niemand. Meteen bij de start van de bijeenkomst wordt er een vraag of stelling voorgelegd. ‘Overleg even met je buurman of buurvrouw’ is het advies van de moderator. De kans is groot dat je helemaal niet gaat overleggen met je buurman of buurvrouw over de stelling. Je kent ze immers niet. Dus neem je eerst de tijd om je aan elkaar voor te stellen. Pas dan ga je samen nadenken over de inhoud. De moderator had in zijn programma tijd moeten inruimen voor een voorstelrondje. Zeker bij gevoelige onderwerpen zullen deelnemers eerst de kat uit de boom kijken, voordat ze een inbreng leveren.

2. spelregels zijn onduidelijk

foto bordspelIedereen is aanwezig, we kunnen beginnen. Er is weinig tijd. Je hebt van te voren het programma toegestuurd en men zal nu toch wel weten wat het doel van deze bijeenkomst is? Gaandeweg leg je wel even uit hoe je te werk wilt gaan… Grote kans dat deze sessie misgaat: deelnemers hebben het programma niet gelezen; iedereen heeft een eigen beeld van de doelstelling; men heeft geen idee wat er van hen verwacht wordt. Wil je dat iedereen een constructieve bijdrage levert, dan moet je daarin tijd investeren. Leg helder en beknopt uit wat de bedoeling is, wat je van de deelnemers verwacht, hoe je te werk wilt gaan en – niet onbelangrijk – wat er met de resultaten gebeurt. Doe dat zeker bij de aftrap en herhaal het nog eens halverwege en aan het eind.

3. rangen en standen

foto van opgespelde medailles‘Nou, Miranda had weer het hoogste woord toen de OR ter sprake kwam.’ of ‘Paul was te bang om iets te roepen omdat z’n chef erbij zat.’ en ‘Ik ben het echt niet eens met wat er nu is afgesproken.’ Een paar willekeurige opmerkingen uit de wandelgangen na een werkconferentie. Blijkbaar is niet iedereen goed aan bod gekomen tijdens de sessie. Meestal wordt dit veroorzaakt door verschillen in rangen en standen onder de deelnemers. Maar ook karaktereigenschappen spelen een rol zoals introvert en extravert. Er zijn verschillende manieren om deze valkuil te omzeilen. De twee belangrijkste: maak kleinere groepen en zorg voor een ‘veilige’ omgeving door goede afspraken te maken.

4. zenden zenden zenden

foto van Amerikaans verkeersbord 'One Way'Wil je de deelnemers echt betrekken bij een sessie, zorg dan dat ze een actieve bijdrage kunnen leveren. Te vaak zie je tijdens bijeenkomsten dat er een aantal experts op het podium wordt geroepen die een kundig verhaal vertellen, compleet met verhelderende dia’s. Niets mis mee, mits dit niet de hele bijeenkomst zo doorgaat. Nog los van het feit dat de zaal in slaap valt, het is een gemiste kans. In de zaal zit een schat aan kennis en ervaring. Maak daar gebruik van!

5. waan van de dag

foto van drukke kantoorvloerEen geweldige sessie gehad! Veel van elkaar geleerd, nieuwe inzichten verkregen. En samen heel veel waanzinnige ideeën bedacht om de organisatie te stroomlijnen. Na zo’n dag krijg je enorm veel energie en morgen ga je er al mee aan de slag. Althans, zo dacht je gisteren. Nu ligt je bureau en je mailbox vol met werk wat eerst gedaan moet worden. En al snel ben je vergeten wat er gisteren aan goede acties is bedacht. Dit is misschien wel de meest herkenbare en hardnekkige valkuil. Wat enorm helpt is de deelnemers een of twee dagen na de sessie de resultaten en gemaakte afspraken al toe te sturen. Een effectieve reminder en aansporing tot actie.

Ik geloof in de meerwaarde van een goede dialoog, waarbij deze valkuilen voorkomen kunnen worden. Dat is de voornaamste reden waarom ik Primoforum heb ontwikkeld.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “5 valkuilen van een groepssessie

Leave a Reply


*