Page content

Laat je inspireren door 4 vormen van burgerparticipatie

Laat je inspireren door 4 vormen van burgerparticipatie

Burgerparticipatie is hot! Zowel op landelijk als lokaal niveau ontstaan allerlei initiatieven. Burgers, ondernemers en ambtenaren slaan daarbij de handen ineen om samen iets goeds te doen. Om in dat proces daadwerkelijk naast elkaar te staan, blijkt Primoforum een geweldig instrument.

Doe-democratie, Maak-de-buurt, Buurttop, Stadmakers. Een willekeurige greep uit de talloze initiatieven die tot doel hebben om maatschappelijke plannen en ideeën succesvol te maken. Wat deze en andere initiatieven gemeen hebben is dat burgers, ondernemers en overheid samen en gelijkwaardig optrekken. Om zo te komen tot een betere buurt, een betere samenleving. Primoforum heeft al bij veel van deze initiatieven gezorgd voor een snelle, veilige en gelijkwaardige dialoog.

Ik zal hieronder 4 verschillende werkvormen belichten die zijn toegepast. Ter inspiratie voor iedereen die van plan is om binnenkort een dergelijke bijeenkomst te organiseren.


Ideeënfabriek

IdeeenfabriekEen ideeënfabriek is een productieve ontmoetingsplek voor linkse dromers, denkers en doeners. De toekomstbeweging Positief Links organiseert tweemaandelijks een Ideeënfabriek. Bij de ideeënfabrieken krijgen de mooiste ‘verborgen ideeën’ een podium. En de deelnemers worden uitgedaagd mee te denken en met nieuwe ideeën te komen. Iedereen die een goed idee, verhaal of droom wil delen kan een presentatie geven. De Ideeënfabriek geeft de vloer bewust niet aan bekende politici, wetenschappers of opinieleiders. Goede ideeën komen in het toekomstprogramma en wellicht maken we ze samen werkelijkheid.

Werkwijze

 • Deelnemers worden verdeeld over kleine tafels (6-10 personen per tafel)
 • Plenair wordt een idee gepitcht dat vervolgens aan de tafels wordt besproken
 • Een tafelleider verzendt argumenten uit de groep naar Primoforum
 • Alle argumenten verschijnen direct op een groot scherm dat zichtbaar is voor de hele zaal (iedereen draagt actief bij)
 • Na alle pitches krijgen politici de gelegenheid te reageren
 • Tot slot stemmen alle deelnemers individueel en per idee ‘voor’ of ‘tegen’

Maak-de-toekomst

Maak de Toekomst

Heb jij een goed idee voor een betere toekomst? Een concrete oplossing voor een maatschappelijk probleem? En durf je dat te pitchen aan kandidaat tweede kamerleden? Maak-de-toekomst geeft iedereen een podium. Sinds november vorig jaar toert #maakdetoekomst door het land. Relaxte avonden met een muziekje, drankje en prikkelende ideeën. Kandidaat tweede kamerleden geven een korte pitch van hun beste idee voor een mooiere toekomst en toetsen dat aan het publiek. En ook andersom kan iedereen een goed idee presenteren aan politici. Is het haalbaar, wat zou er nog meer kunnen of zijn er misschien zelfs betere ideeën? Dus niet alleen luisteren, maar actief meedoen.

Werkwijze

 • Politici en/of burgers presenteren kort en bondig hun idee
 • Het publiek, verdeeld in kleine groepen, komen met vragen, argumenten en toevoegingen
 • De idee-hebbers reageren en passen hun idee aan

Boter bij de vis

Boter bij de Vis in Pakhuis de Zwijger in AmsterdamGeen woorden maar daden. Wat gaan we nu doen met de nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief van wethouders Ivens en Choho? Daarover ging het op een vrolijk democratische avond onder de naam Boter bij de vis in Pakhuis de Zwijger. Georganiseerd door een vijftal betrokken Amsterdammers. De methodiek die werd gebruikt was ook democratisch, via Primoforum. De 75 deelnemers zaten aan ronde tafels en schreven op een tablet hun antwoorden op de heldere vragen van moderator Niesco Dubbelboer. Alle tafels konden gelijktijdig en anoniem hun input geven. De resultaten waren meteen te zien op de muur.

Werkwijze

 • Vier punten uit de nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief worden 1 voor 1 voorgedragen aan de deelnemers
 • Per punt werden de volgende vragen gesteld:
 1. Wat staat hier eigenlijk?
 2. Hoe gaat dit onze samenwerking helpen?
 3. Wat is het belangrijkste knelpunt EN wat zie je als belangrijkste kans?
 4. Welke concrete maatregelen / oplossingen kun je noemen?
 • De binnengekomen antwoorden worden plenair besproken en zo nodig toegelicht
 • De resultaten van de sessie worden aangeboden aan de verantwoordelijke wethouders

EGGO: Een Goed Gesprek Over

Interactief theater tijdens EGGO-sessieAls het om vraagstukken gaat waar de belangen nogal uiteenlopen en partijen recht tegenover elkaar staan, dan biedt EGGO een zeer geschikte werkvorm. EGGO is een combinatie van Toegepast Theater en Primoforum. De begeleider van het programma fungeert als intermediair tussen acteurs en publiek. Hij zorgt voor een gelijkwaardige uitwisseling tussen verschillende standpunten. Daarbij gebruikt hij technieken zoals mediation, motivational interviewing en de socratische dialoog. Primoforum wordt ingezet als conversatie-instrument. Alle meningen, gevoelens, argumenten en verwachtingen komen op tafel. Ook die van mensen die liever niet in het openbaar spreken. Zodoende worden feitelijke onjuistheden ontkracht, opdat de dialoog zuiver gevoerd kan worden.

Werkwijze

 • Scène 1: een ijsbreker die een aantal herkenbare standpunten omtrent het vraagstuk neerzet. Vervolgens via gespreksleider kort ophalen wat er in de gemeenschap leeft in reactie op deze scène: Wat heb je gezien? Wat vind je van het gedrag van A? Wat vind je van het gedrag van B? In hoeverre herken je dit?
 • 0-meting naar aanleiding van eerste scène: Waar sta jij t.o.v. A en B?
 • Serie vragen en stellingen over het vraagstuk
 • Feit-of-fabel-quiz over zin en onzin met betrekking tot het vraagstuk
 • Scène 2: A en B gaan jij-bakken en de scène escaleert snel. Publiek helpt vervolgens om hier een acceptabel gesprek van te maken zonder dat standpunten hoeven te worden losgelaten
 • Stellingen en dilemma’s n.a.v. scène 2
 • Scène 3: Luchtige positieve uitsmijter
 • Nieuwe meting op zelfde stelling/vraag als bij 0-meting.

De burger als welkome expert

Al deze initiatieven worden gekenmerkt door een positief kritische houding van het publiek. Ze worden uitgedaagd en serieus genomen. Burgers weten als geen ander wat er in hun buurt of in hun samenleving speelt en hoe dat beter kan. Bestuurders, ambtenaren en politici ontvangen op die manier waardevolle informatie waar ze zelf maar moeizaam achter zouden zijn gekomen. Daarmee worden ideeën niet alleen beter; ze zullen ook veel sneller omarmd worden door bewoners en bedrijven.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Laat je inspireren door 4 vormen van burgerparticipatie

Leave a Reply


*