Page content

2017: Komt het goede gesprek weer terug?

2017: Komt het goede gesprek weer terug?

Een goed voornemen vraagt om actie

Zoals gezegd, dat goede gesprek komt er niet vanzelf. Daar moet een bestuurder, manager of politiek leider zijn nek voor durven uitsteken. Men moet het aandurven om nieuwe innovatieve technieken toe te passen om een vergadering of debat zuiver en met respect te laten verlopen. Ben Tiggelaar pleit daarbij voor ‘psychologische veiligheid’. Zodat medewerkers ideeën waar ze nog niet zeker van zijn tóch delen met hun collega’s en managers.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Afgelopen jaar hebben verschillende koplopers het aangedurfd om met een nieuwe techniek, een nieuwe methode het groepsgesprek te organiseren. MotivactionLeeuwendaalProvincie OverijsselGemeente AmsterdamCAOPAchmeaEriksRegioplanEffectory en een aantal kleinere adviesbureaus hebben Primoforum ingezet. Precies om de redenen die Heijne en Tiggelaar benoemen: iedereen erbij betrekken, iedereen serieus nemen en zorgen dat iedereen zich veilig voelt zodat alle aandacht gaat naar de inhoud van het gesprek.

Koudwatervrees

Deze organisaties hebben moed getoond door hun oude vertrouwde methode in te ruilen voor iets nieuws en dan ook nog iets technisch. Dat was even wennen, maar heeft hen er nu wel van overtuigd dat Primoforum kan helpen om het gesprek structuur en inhoud te geven. Ik hoop van harte dat meer mensen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een vergadering, werkconferentie of debat het aandurven om Primoforum in te zetten. Dat het goede gesprek weer terug mag komen. En als ik kan helpen om de koudwatervrees weg te nemen dan doe ik dat graag en onvoorwaardelijk.

Lees het hele artikel van Bas Heijne en Ben Tiggelaar.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “2017: Komt het goede gesprek weer terug?

Leave a Reply


*